29-07-2015 Γήπεδο Πανσουλιακού. Έγινε η 1η συγκέντρωση της ομάδας μας. Επίσης πραγματοποιήθηκε και ο καθιερωμένος Αγιασμός από τον Πατέρα Γεώργιο.