Δείτε τις Βαθμολογίες
Α1 Κατηγορία Επιλέκτων

Αγώνας Αποτέλεσμα
20 Σεπτεμβρίου 2014 17:00
Ψυχικό – Πήγασος
0 - 3
20 Σεπτεμβρίου 2014 17:00
Εθνικός Σιδηροκάστρου – Ανω Ποροϊα
0 - 0
20 Σεπτεμβρίου 2014 17:00
Χείμαρος – Δασοχώρι
3 - 5
20 Σεπτεμβρίου 2014 17:00
Αμμουδιά – Γεφυρούδι
2 - 1
20 Σεπτεμβρίου 2014 17:00 Γήπεδο Λευκώνα
Λευκώνας – Νεοχώρι
0 - 0
20 Σεπτεμβρίου 2014 17:00 Γήπεδο Δραβήσκου
Δραβήσκος – Βέργη
1 - 0
20 Σεπτεμβρίου 2014 17:00
Καπνόφυτο – Κεσσάνη
0 - 5
20 Σεπτεμβρίου 2014 17:00
Άγκιστρο – Πλατανάκια
4 - 1
20 Σεπτεμβρίου 2014 17:00
Παλαιόκαστρο – Μοναστηράκι
3 - 2
20 Σεπτεμβρίου 2014 17:00
Προβατάς – Βαλτερό
3 - 0

1 2 3 23


Α2 Κατηγορία 1ος Όμιλος

Αγώνας Αποτέλεσμα
20 Σεπτεμβρίου 2014 02:27
Ψυχικό – Πήγασος
0 - 3
20 Σεπτεμβρίου 2014 02:27
Εθνικός Σιδηροκάστρου – Ανω Ποροϊα
0 - 0
20 Σεπτεμβρίου 2014 02:27
Χείμαρος – Δασοχώρι
3 - 5
20 Σεπτεμβρίου 2014 02:27
Αμμουδιά – Γεφυρούδι
2 - 1
20 Σεπτεμβρίου 2014 02:27 Γήπεδο Λευκώνα
Λευκώνας – Νεοχώρι
0 - 0
20 Σεπτεμβρίου 2014 02:27 Γήπεδο Δραβήσκου
Δραβήσκος – Βέργη
1 - 0
20 Σεπτεμβρίου 2014 02:27
Καπνόφυτο – Κεσσάνη
0 - 5
20 Σεπτεμβρίου 2014 02:27
Άγκιστρο – Πλατανάκια
4 - 1
20 Σεπτεμβρίου 2014 02:27
Παλαιόκαστρο – Μοναστηράκι
3 - 2
20 Σεπτεμβρίου 2014 02:27
Προβατάς – Βαλτερό
3 - 0

1 2 3 23


Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος

Αγώνας Αποτέλεσμα
20 Σεπτεμβρίου 2014 02:27
Ψυχικό – Πήγασος
0 - 3
20 Σεπτεμβρίου 2014 02:27
Εθνικός Σιδηροκάστρου – Ανω Ποροϊα
0 - 0
20 Σεπτεμβρίου 2014 02:27
Χείμαρος – Δασοχώρι
3 - 5
20 Σεπτεμβρίου 2014 02:27
Αμμουδιά – Γεφυρούδι
2 - 1
20 Σεπτεμβρίου 2014 02:27 Γήπεδο Λευκώνα
Λευκώνας – Νεοχώρι
0 - 0
20 Σεπτεμβρίου 2014 02:27 Γήπεδο Δραβήσκου
Δραβήσκος – Βέργη
1 - 0
20 Σεπτεμβρίου 2014 02:27
Καπνόφυτο – Κεσσάνη
0 - 5
20 Σεπτεμβρίου 2014 02:27
Άγκιστρο – Πλατανάκια
4 - 1
20 Σεπτεμβρίου 2014 02:27
Παλαιόκαστρο – Μοναστηράκι
3 - 2
20 Σεπτεμβρίου 2014 02:27
Προβατάς – Βαλτερό
3 - 0

1 2 3 23


Β΄ Κατηγορία 1ος Όμιλος

Αγώνας Αποτέλεσμα
20 Σεπτεμβρίου 2014 02:27
Ψυχικό – Πήγασος
0 - 3
20 Σεπτεμβρίου 2014 02:27
Εθνικός Σιδηροκάστρου – Ανω Ποροϊα
0 - 0
20 Σεπτεμβρίου 2014 02:27
Χείμαρος – Δασοχώρι
3 - 5
20 Σεπτεμβρίου 2014 02:27
Αμμουδιά – Γεφυρούδι
2 - 1
20 Σεπτεμβρίου 2014 02:27 Γήπεδο Λευκώνα
Λευκώνας – Νεοχώρι
0 - 0
20 Σεπτεμβρίου 2014 02:27 Γήπεδο Δραβήσκου
Δραβήσκος – Βέργη
1 - 0
20 Σεπτεμβρίου 2014 02:27
Καπνόφυτο – Κεσσάνη
0 - 5
20 Σεπτεμβρίου 2014 02:27
Άγκιστρο – Πλατανάκια
4 - 1
20 Σεπτεμβρίου 2014 02:27
Παλαιόκαστρο – Μοναστηράκι
3 - 2
20 Σεπτεμβρίου 2014 02:27
Προβατάς – Βαλτερό
3 - 0

1 2 3 23


Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος

Αγώνας Αποτέλεσμα
20 Σεπτεμβρίου 2014 02:27
Ψυχικό – Πήγασος
0 - 3
20 Σεπτεμβρίου 2014 02:27
Εθνικός Σιδηροκάστρου – Ανω Ποροϊα
0 - 0
20 Σεπτεμβρίου 2014 02:27
Χείμαρος – Δασοχώρι
3 - 5
20 Σεπτεμβρίου 2014 02:27
Αμμουδιά – Γεφυρούδι
2 - 1
20 Σεπτεμβρίου 2014 02:27 Γήπεδο Λευκώνα
Λευκώνας – Νεοχώρι
0 - 0
20 Σεπτεμβρίου 2014 02:27 Γήπεδο Δραβήσκου
Δραβήσκος – Βέργη
1 - 0
20 Σεπτεμβρίου 2014 02:27
Καπνόφυτο – Κεσσάνη
0 - 5
20 Σεπτεμβρίου 2014 02:27
Άγκιστρο – Πλατανάκια
4 - 1
20 Σεπτεμβρίου 2014 02:27
Παλαιόκαστρο – Μοναστηράκι
3 - 2
20 Σεπτεμβρίου 2014 02:27
Προβατάς – Βαλτερό
3 - 0

1 2 3 23


Β΄ Κατηγορία 3ος Όμιλος

Αγώνας Αποτέλεσμα
20 Σεπτεμβρίου 2014 02:27
Ψυχικό – Πήγασος
0 - 3
20 Σεπτεμβρίου 2014 02:27
Εθνικός Σιδηροκάστρου – Ανω Ποροϊα
0 - 0
20 Σεπτεμβρίου 2014 02:27
Χείμαρος – Δασοχώρι
3 - 5
20 Σεπτεμβρίου 2014 02:27
Αμμουδιά – Γεφυρούδι
2 - 1
20 Σεπτεμβρίου 2014 02:27 Γήπεδο Λευκώνα
Λευκώνας – Νεοχώρι
0 - 0
20 Σεπτεμβρίου 2014 02:27 Γήπεδο Δραβήσκου
Δραβήσκος – Βέργη
1 - 0
20 Σεπτεμβρίου 2014 02:27
Καπνόφυτο – Κεσσάνη
0 - 5
20 Σεπτεμβρίου 2014 02:27
Άγκιστρο – Πλατανάκια
4 - 1
20 Σεπτεμβρίου 2014 02:27
Παλαιόκαστρο – Μοναστηράκι
3 - 2
20 Σεπτεμβρίου 2014 02:27
Προβατάς – Βαλτερό
3 - 0

1 2 3 23