13. Το Βοηθητικό γήπεδο.JPG
14. Το Βοηθητικό γήπεδο.JPG
15. Τα αποδυτήρια των ομάδων.JPG
16. Τα αποδυτήρια των ομάδων.JPG
17. Τα αποδυτήρια των ομάδων.JPG
18. Το κυλικείο.JPG
00. Γήπεδο Νέου Σουλίου.jpg
01.Αεροφωτογραφία.jpg
02. Η κερκίδες του γηπέδου.JPG
03. Η κερκίδες του γηπέδου.JPG
04. Η κερκίδες του γηπέδου.JPG
05. Το γήπεδο.JPG