Επιλέξτε την ημέρα του αγώνα

Match Score
17 Σεπτεμβρίου 2016 17:00 N/A
Αγκιστρο Κερκίνη

1 - 1

17 Σεπτεμβρίου 2016 17:00 N/A
Κεσσάνη Ροδόπολη

3 - 3

17 Σεπτεμβρίου 2016 17:00 N/A
Χαροπό Ανω Καμήλα

6 - 0

18 Σεπτεμβρίου 2016 17:00 N/A
Α. Ποροϊα Γόνιμο

2 - 4

18 Σεπτεμβρίου 2016 17:00 N/A
Ανω Μητρούση Σκοτούσα

0 - 0

18 Σεπτεμβρίου 2016 17:00 N/A
Νέο Πετρίτσι Ψωμοτόπι

0 - 8

18 Σεπτεμβρίου 2016 17:00 N/A
Μεγαλοχώρι Προβατάς

3 - 0