Συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή Παπαθεοδώρου Γεώργιο.
Παπαθεοδώρου Γεωργ.