9 Αγωνιστική
11 Νοέ 2018 - 15:00 Γήπεδο Νέου Σκοπού
10 Αγωνιστική
17 Νοέ 2018 - 15:00 Γήπεδο Χειμάρρου
17 Νοέ 2018 - 15:00 Γήπεδο Νεοχωρίου
17 Νοέ 2018 - 15:00 Γήπεδο Αεροδρομίου
18 Νοέ 2018 - 15:00 Γήπεδο Άνω Μητρουσίου
18 Νοέ 2018 - 15:00 Γήπεδο Χρυσού
18 Νοέ 2018 - 15:00 Γήπεδο Προβατά
11 Αγωνιστική
24 Νοέ 2018 - 15:00 Γήπεδο Σκοτούσας
24 Νοέ 2018 - 15:00 Γήπεδο Λιθοτόπου
25 Νοέ 2018 - 15:00 Γήπεδο Πανσουλιακού
25 Νοέ 2018 - 15:00 Γήπεδο Κάτω Καμήλας
25 Νοέ 2018 - 15:00 Γήπεδο Νέου Σκοπού
25 Νοέ 2018 - 15:00 Γήπεδο Προβατά
12 Αγωνιστική
1 Δεκ 2018 - 15:00 Γήπεδο Χειμάρρου
1 Νοέ 2018 - 15:00 Γήπεδο Νεοχωρίου
1 Δεκ 2018 - 15:00 Γήπεδο Αεροδρομίου
2 Δεκ 2018 - 15:00 Γήπεδο Κάτω Καμήλας
2 Δεκ 2018 - 15:00 Γήπεδο Πανσουλιακού
2 Δεκ 2018 - 15:00 Γήπεδο Άνω Μητρουσίου
13 Αγωνιστική
8 Δεκ 2018 - 15:00 Γήπεδο Λευκώνα
8 Δεκ 2018 - 15:00 Γήπεδο Λιθοτόπου
9 Δεκ 2018 - 15:00 Γήπεδο Νέου Σκοπού
9 Δεκ 2018 - 15:00 Γήπεδο Προβατά
9 Δεκ 2018 - 05:00 Γήπεδο Χρυσού
9 Δεκ 2018 - 15:00 Γήπεδο Άνω Μητρουσίου
14 Αγωνιστική
15 Δεκ 2018 - 15:00 Γήπεδο Σκοτούσας
15 Δεκ 2018 - 15:00 Γήπεδο Χειμάρρου
15 Δεκ 2018 - 15:00 Γήπεδο Αεροδρομίου
16 Δεκ 2018 - 15:00 Γήπεδο Νέου Σκοπού
16 Δεκ 2018 - 15:00 Γήπεδο Κάτω Καμήλας
16 Δεκ 2018 - 15:00 Γήπεδο Πανσουλιακού
15 Αγωνιστική
5 Ιαν 2019 - 15:00 Γήπεδο Λευκώνα
5 Ιαν 2019 - 15:00 Γήπεδο Νεοχωρίου
5 Ιαν 2019 - 15:00 Γήπεδο Χειμάρρου
6 Ιαν 2019 - 15:00 Γήπεδο Προβατά
6 Ιαν 2019 - 15:00 Γήπεδο Χρυσού
6 Ιαν 2019 - 15:00 Γήπεδο Άνω Μητρουσίου