Σφάλμα στη βάση δεδομένων: [Table 'vejkgreyuu.5fa3cbb87f_my_calendar_category_relationships' doesn't exist]
SELECT * FROM 5fa3cbb87f_my_calendar_category_relationships as r JOIN 5fa3cbb87f_my_calendar_categories as c ON c.category_id = r.category_id WHERE event_id = 86

Σφάλμα στη βάση δεδομένων: [Table 'vejkgreyuu.5fa3cbb87f_my_calendar_category_relationships' doesn't exist]
SELECT * FROM 5fa3cbb87f_my_calendar_category_relationships as r JOIN 5fa3cbb87f_my_calendar_categories as c ON c.category_id = r.category_id WHERE event_id = 86

Σφάλμα στη βάση δεδομένων: [Table 'vejkgreyuu.5fa3cbb87f_my_calendar_category_relationships' doesn't exist]
SELECT * FROM 5fa3cbb87f_my_calendar_category_relationships as r JOIN 5fa3cbb87f_my_calendar_categories as c ON c.category_id = r.category_id WHERE event_id = 86

Πρώτη - Πανσουλιακός ( Κύπελο )