Λιμνοχώρι - Πανσουλιακός 1-1 κ.α., παρατ. - 4-1 πεν.