Τεστ

Αγωνιστική 4
Πρωτάθλημα Ε.Π.Σ. Σερρών
25 Οκτωβρίου 2020
- 16:00
Θύελλα
3 0
Βαλτοτόπι
Πρωτάθλημα Ε.Π.Σ. Σερρών
25 Οκτωβρίου 2020
- 16:00
Νέα Ζίχνη
2 3
Μεσολακκιά
Πρωτάθλημα Ε.Π.Σ. Σερρών
25 Οκτωβρίου 2020
- 16:00
Ψυχικό
0 3
Πανσουλιακός
Πρωτάθλημα Ε.Π.Σ. Σερρών
24 Οκτωβρίου 2020
- 16:00
Εμμ. Παππάς
0 2
Επτάμυλοι
Πρωτάθλημα Ε.Π.Σ. Σερρών
24 Οκτωβρίου 2020
- 16:00
Νέα Μπάφρα
0 3
Μονόβρυση
Αγωνιστική 3
Πρωτάθλημα Ε.Π.Σ. Σερρών
4 Οκτωβρίου 2020
- 16:30
Βαλτοτόπι
2 0
Εμμ. Παππάς
Πρωτάθλημα Ε.Π.Σ. Σερρών
4 Οκτωβρίου 2020
- 16:30
Θύελλα
8 3
Νέα Ζίχνη
Πρωτάθλημα Ε.Π.Σ. Σερρών
4 Οκτωβρίου 2020
- 16:30
Μονόβρυση
3 0
Πανσουλιακός
Πρωτάθλημα Ε.Π.Σ. Σερρών
3 Οκτωβρίου 2020
- 16:30
Επτάμυλοι
1 4
Νέα Μπάφρα
Πρωτάθλημα Ε.Π.Σ. Σερρών
3 Οκτωβρίου 2020
- 16:30
Πήγασος
4 1
Ψυχικό
Αγωνιστική 2
Πρωτάθλημα Ε.Π.Σ. Σερρών
27 Σεπτεμβρίου 2020
- 17:00
Νέα Ζίχνη
2 2
Βαλτοτόπι
Πρωτάθλημα Ε.Π.Σ. Σερρών
27 Σεπτεμβρίου 2020
- 17:00
Πανσουλιακός
2 1
Επτάμυλοι
Πρωτάθλημα Ε.Π.Σ. Σερρών
27 Σεπτεμβρίου 2020
- 17:00
Ψυχικό
0 3
Μεσολακκιά
Πρωτάθλημα Ε.Π.Σ. Σερρών
27 Σεπτεμβρίου 2020
- 17:00
Μονόβρυση
3 1
Πήγασος
Πρωτάθλημα Ε.Π.Σ. Σερρών
26 Σεπτεμβρίου 2020
- 17:00
Νέα Μπάφρα
1 3
Εμμ. Παππάς
Αγωνιστική 1
Πρωτάθλημα Ε.Π.Σ. Σερρών
20 Σεπτεμβρίου 2020
- 17:00
Βαλτοτόπι
1 1
Νέα Μπάφρα
Πρωτάθλημα Ε.Π.Σ. Σερρών
20 Σεπτεμβρίου 2020
- 17:00
Θύελλα
5 0
Ψυχικό
Πρωτάθλημα Ε.Π.Σ. Σερρών
20 Σεπτεμβρίου 2020
- 17:00
Μεσολακκιά
2 2
Μονόβρυση
Πρωτάθλημα Ε.Π.Σ. Σερρών
19 Σεπτεμβρίου 2020
- 17:00
Εμμ. Παππάς
2 1
Πανσουλιακός
Πρωτάθλημα Ε.Π.Σ. Σερρών
19 Σεπτεμβρίου 2020
- 17:00
Επτάμυλοι
3 1
Πήγασος
Αγωνιστική 1
Πρωτάθλημα Ε.Π.Σ. Σερρών
19 Σεπτεμβρίου 2020
- 17:00
Εμμ. Παππάς
2 1
Πανσουλιακός
Αγωνιστική 2
Πρωτάθλημα Ε.Π.Σ. Σερρών
27 Σεπτεμβρίου 2020
- 17:00
Πανσουλιακός
2 1
Επτάμυλοι
Αγωνιστική 3
Πρωτάθλημα Ε.Π.Σ. Σερρών
4 Οκτωβρίου 2020
- 16:30
Μονόβρυση
3 0
Πανσουλιακός
Αγωνιστική 4
Πρωτάθλημα Ε.Π.Σ. Σερρών
25 Οκτωβρίου 2020
- 16:00
Ψυχικό
0 3
Πανσουλιακός
P