Πρωτάθλημα Ε.Π.Σ. Σερρών

2021-22
1η Φάση
Μεσολακκιά
3 2
Πανσουλιακός
Μεσολακκιά
3
2
Α.Μ.Γ.Σ.
Παράταση
P