Πρωτάθλημα Ε.Π.Σ. Σερρών

2021-22
1η Φάση
Μεσολακκιά
3 2
Πανσουλιακός
P