Νέα Μπάφρα
Εμμ. Παππάς
Τελευταίοι αγώνες
Νέα Μπάφρα
Ι Ι Η Ν Η
Πρωτάθλημα Ε.Π.Σ. Σερρών
24 Οκτωβρίου 2020
- 16:00
Νέα Μπάφρα
0 3
Μονόβρυση
Πρωτάθλημα Ε.Π.Σ. Σερρών
3 Οκτωβρίου 2020
- 16:30
Επτάμυλοι
1 4
Νέα Μπάφρα
Πρωτάθλημα Ε.Π.Σ. Σερρών
26 Σεπτεμβρίου 2020
- 17:00
Νέα Μπάφρα
1 3
Εμμ. Παππάς
Πρωτάθλημα Ε.Π.Σ. Σερρών
20 Σεπτεμβρίου 2020
- 17:00
Βαλτοτόπι
1 1
Νέα Μπάφρα
Πρωτάθλημα Ε.Π.Σ. Σερρών
Επτάμυλοι
1 1
Νέα Μπάφρα
Εμμ. Παππάς
Ν Ν Ν Η Η
Πρωτάθλημα Ε.Π.Σ. Σερρών
24 Οκτωβρίου 2020
- 16:00
Εμμ. Παππάς
0 2
Επτάμυλοι
Πρωτάθλημα Ε.Π.Σ. Σερρών
4 Οκτωβρίου 2020
- 16:30
Βαλτοτόπι
2 0
Εμμ. Παππάς
Πρωτάθλημα Ε.Π.Σ. Σερρών
26 Σεπτεμβρίου 2020
- 17:00
Νέα Μπάφρα
1 3
Εμμ. Παππάς
Πρωτάθλημα Ε.Π.Σ. Σερρών
19 Σεπτεμβρίου 2020
- 17:00
Εμμ. Παππάς
2 1
Πανσουλιακός
Πρωτάθλημα Ε.Π.Σ. Σερρών
Εμμ. Παππάς
3 0
Ψυχικό
P